Modul zákazníci

Pro každou objednávku je nutné vybrat zákazníka z databáze klientů. Pokud zákazník v databázi není, je možné jej jednoduše vložit. V sytému jsou vedeny tzv. karty zákazníka.

Každý zákazník může mít jednu nebo více doručovacích adres. Na kartě lze dále definovat individuální slevu pro zákazníka, která bude vždy automaticky načtena do objednávky při jeho výběru. Karta dále obsahuje celou historii objednávek klienta a je možné kdykoliv zobrazit její detail.

V případě napojení na elektronický obchod jsou tato data použita pro autentizaci zákazníka a jeho identifikaci.

detaily modulu:

  • cenová varianta: všechny
  • příplatek: není (v ceně)
  • určeno pro: operátor, manažer
  • verze modulu: 0.20