Modul rozvozci

Program eviduje seznam všech rozvozců, kteří vyřizují přijaté objednávky. Každý rozvozce může mít nadefinovanou vlastní individuální provizi, na jejímž základě jsou pak vypočítávány odvody.

Aplikace má vlastní modul docházky, ve kterém operátor zapisuje příchod a odchod řidiče a tím vytváří seznam řidičů pro daný den (nebo směnu), kteří poté mohou být vybíráni do objednávky.

Operátor po skončení pracovní doby řidiče provede výpis odvezených objednávek a může vyinkasovat přijaté peníze od řidiče dle výpisu. Program bere v úvahu i platby stravenkami, platební kartou nebo nahrazení hotových prostředků "bonusy" nebo jinými používanými adekvátními náhradami.

Dle verze aplikace může být řidič vybaven vlastní doručovací aplikací, která informuje o doručovaných zakázkách, naviguje na danou adresu a potvrzuje převzetí a způsob úhrady objednávky.

detaily modulu:

  • cenová varianta: všechny
  • příplatek: není (v ceně)
  • mobilní aplikace: dle počtu licencí
  • určeno pro: operátor, manažer
  • verze modulu: 0.21