Modul reporty

V programu lze vytvořit celou řadu výpisů a nejrůznějších reportů. Základním reportem je asi výpis objednávek, které jednotlivý řidič odvezl v příslušné směně, na jejímž základě se následně provádí odvoz tržby a počítá provize.

Program umožňuje sestavovat celou řadu podmínek a filtrů, např. dle časového úseku, dle rozvozce, dle zákazníka atd.

Mezi hlavní výpisy a reporty patří:

  • výpis objednávek (dle řidiče, klienta, storna...)
  • výpis prodaného zboží
  • časový přehled vyřizování objednávek
  • geografické a časové rozložení objednávek
  • přehled zpracování objednávek operátory
  • přehled tržeb a další...

Samozřejmostí je poté následný export do dalších formátů, jako např. PDF.

detaily modulu:

  • cenová varianta: všechny
  • příplatek: není (v ceně)
  • určeno pro: operátor, manažer
  • verze modulu: 0.18