Modul doručovací oblasti

Systém umožnuje velmi detailní nastavení doručovacích oblastí. Pro každou lze definovat její přesnou podobu a to přímo vyznačením v mapě. Jedna oblast může mít i více nespojitých částí.

Pro každou z nich lze nadefinovat výši dopravného v závislosti na počtu objednaných kusů a stejně tak, doručovací dobu v závislosti na dnu v týdnu.

V praxi tedy lze například nastavit, že do oblasti X se vozí pouze mezi 8:00 - 16:00 a to od 2ks do 5ks za 50 Kč, od 6ks za 25Kč a od 10ti ks zdarma.

detaily modulu:

  • cenová varianta: STANDARD, MAXI
  • příplatek: jen verze BASIC, ostatní v ceně
  • určeno pro: operátor, manažer
  • verze modulu: 0.21