Další funkce

Mobilní aplikace

V případě použití mobilní aplikace pro řidiče, je možno každý telefon autorizovat pro přístup do systému. V současné době se jedná o verzi pro android OS.

Pokud tedy dojde ke ztátě zařízení nebo byl použit soukromý telefon pracovníka, který odchází, lze přístup odebráním oprávnění jednoduše uzavřít.

Napojení na Dáme Jídlo

Pro naši aplikaci máme již naprogramovaný modul propojení se serverem Dáme Jídlo, díky kterému jsou automaticky přijímány objednávky a potvrzovány, aniž by bylo nutno použít ručního přepisu.

Škálovatelné oprávnění

Každému uživateli je možno definovat přístupová oprávnění k jednotlivým modulům systému, dle jeho pracovní náplně. Počet uživatelů není omezen (v základní ceně jsou 3 operátoři, další jsou zpoplatněni).

Různé provozovny

Systém umožňuje spravovat více provozoven a lze následně přiřazovat všechny uvedené fce na jednotlivé pobočky, počítat časy a vzdálenosti dle vybrané provozovny a každou z nich reportovat individuálně.

EET

Jsme připraveni na elektronickou evidenci tržeb. Aplikace automaticky odesílá tržby do centrální evidence a tiskne příslušné kódy na účtenky.

Vlastní SMS server

Náš systém umožňuje napojení přímo Vašeho telefonu s aplikací a tedy i automatizované posílání SMS zpráv. Cena se řídí Vaším tarifem a je v režii zákazníka.

detaily modulu:

  • cenová varianta: dle modulu
  • příplatek: dle modulu
  • určeno pro: -
  • verze modulu: 0.15